Over Brainport

De wereld om ons heen verandert snel. Nederland wordt continu uitgedaagd in het behouden van de internationale concurrentiepositie. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke uitdagingen: Hoe blijven we gezond? Hoe houden we onze steeds ouder wordende bevolking vitaal? Hoe maken we onze mobiliteit duurzamer en efficiënter? Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan schone energie en gezond voedsel? Het zijn uitdagingen die ons dwingen om creatief en effectief te handelen. Brainport – met Eindhoven als hart - heeft daarin, als een van de drie pijlers van de Nederlandse economie, samen met Amsterdam Airport en Rotterdam Seaport - een doorslaggevende rol. Als innovatieve high tech regio is Brainport goed voor een belangrijke bijdrage aan de nationale industrie export en een kwart van alle private investeringen in R&D. Brainport levert 37 procent van alle patenten die in Nederland jaarlijks worden geregistreerd. Van duurzame energie, tot veilige mobiliteit en slimme zorg op afstand: we bedenken oplossingen voor vraagstukken die overal te wereld spelen op het gebied van energie, mobiliteit en gezondheid. Zo draagt Brainport, als high tech motor van Nederland, bij aan meer economische groei én aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving.

 

Vandaag: aantrekkingskracht door synergie

Samen innoveren


Meer dan een plek op de kaart, straalt Brainport - met Eindhoven als hart - een filosofie uit, een mentaliteit, een Brabantse ‘manier van doen’. High tech en design gaan hier hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Dit alles stelt ons in staat een groeiversneller te zijn: zowel op economisch als op maatschappelijk en persoonlijk vlak. Groei in welvaart en welzijn, dát is onze drijfveer. Om die ambitie te realiseren is het tot stand brengen van de juiste verbindingen essentieel. Verbindingen tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen; de Triple Helix. Maar ook verbindingen tussen sectoren, binnen de keten en met andere economisch sterke regio’s. Juist in de verbinding ligt onze kracht. Daar waar high tech raakt aan uitdagingen op het gebied Health, Energy, Mobility, Automotive, Food en andere, ontstaat synergie. Voorbeelden hiervan zijn te zien op de High Tech Automotive Campus in Helmond, TU/e Science Park en de High Tech Campus Eindhoven. Op deze laatste, de slimste vierkante kilometer van Nederland, werken meer dan 125 bedrijven en 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers samen aan de ontwikkeling van baanbrekende technologieën en producten van morgen.


In het spel dat zich tussen de verschillende samenwerkingspartners ontspint, gebeurt iets bijzonders. Het is vergelijkbaar met de synergie die in de natuur ontstaat bij het samenkomen en bewegen van een zwerm vogels. De intelligentie van de zwerm zorgt er niet alleen voor dat iedere vogel optimaal beweegt, maar ook dat de zwerm als geheel meer is dan de som der delen. De zwerm heeft een grote aantrekkingskracht en brengt zaken in beweging. Dat maakt het collectief intelligent, wendbaar en effectief. Precies dat kenmerkt ook Brainport. Door de samenwerking, een grote mate van intelligentie en het continue aanpassingsvermogen worden economie en individu in beweging gebracht en versneld. Dat vergroot op zijn beurt de aantrekkingskracht op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders van over de hele wereld. Niet voor niets ontving Brainport in 2011 de titel ‘Slimste regio van de wereld’.

 

Gisteren: vertrouwen als basis

Samen pionieren

 

Die unieke samenwerking, waarbij vertrouwen leidend is, komt voort uit de historie van de regio. In een omgeving waar met schaarse middelen - arme landbouwgrond en geen grondstoffen - toch een inkomen vergaard moest worden, ontwikkelde zich het besef dat men elkaar nodig heeft om te overleven en te groeien. Als eind 19e eeuw een bloeiende maakindustrie op gang komt, met Philips en DAF als meest invloedrijke spelers, wordt Eindhoven een echte ‘company town’ met uitstraling naar de hele regio. Afsplitsingen van onder andere Philips leggen de basis voor de hedendaagse keten van kennis en slimme innovatie. Grote bedrijven als NXP en chipmachinefabrikant ASML, maar ook vele kleinere (MKB) organisaties hebben daarin het voortouw.

 

Na het faillissement van DAF en de reorganisatie van Philips in de jaren ’90, gaan in de regio ruim 36.000 arbeidsplaatsen verloren. De stad staat aan de rand van de afgrond. De toenmalige bestuurders in de regio Eindhoven kiezen op initiatief van Rein Welschen, de oud-burgemeester van Eindhoven, voor een nieuwe manier van samenwerken. Hij is samen met Henk de Wilt, bestuursvoorzitter van TU/e en Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van Koophandel, de initiator van een intensieve samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen trekt de Triple Helix investeringen aan en halen bijvoorbeeld TNO naar Eindhoven. Uit deze Triple Helix samenwerking is in 2005 de stichting ‘Brainport’ voortgekomen met een eigen ambitie en strategie. Een unieke samenwerking, die in 2010 internationaal bekroond wordt door de toekenning van de Eurocities Award.


Brainport maakte de afgelopen 20 jaar een enorme transitie door. Van een regio met krimpende industrie en grote werkloosheid naar een internationale high tech hotspot in een mondiaal netwerk. Deze transitie, van maakindustrie tot kennis- en vertrouwensketen, is kenmerkend voor de strategische wendbaarheid en de mentaliteit van de regio. De manier van werken vormt de basis voor open innovatie en leert ons dat kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldiging. Na een moeizame start van de tocht, is het juist die mentaliteit die de hedendaagse zwerm zijn kracht geeft.


Morgen: de toekomst start in Brainport

Samen groeien


We hebben hard geknokt om het kloppende hart van high tech Europa te worden met sterk ontwikkelde specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld mechatronica, robotica en advanced materials. Die mooie positie is niet vanzelfsprekend. We moeten ons blijven ontwikkelen en continu vernieuwen. Zo blijft er de komende jaren grote behoefte aan goed gekwalificeerde mensen op alle niveaus en is het van groot belang om R&D te behouden en aan te trekken. Ook hebben we meer startende en snel groeiende innovatieve bedrijven en investeerders nodig om deze bedrijven vleugels te geven. Om deze bedrijven, investeerders, kenniswerkers en technische arbeidskrachten naar onze regio te halen en te behouden, zijn een gunstig vestigingsklimaat, vernieuwende samenwerkingsvormen en internationale verbindingen noodzakelijk. De aantrekkingskracht van de zwerm moet zo groot zijn, dat er continu nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Brainport Eindhoven heeft volgens de Financial Times na Londen en Helsinki Europa´s beste investeringsklimaat . Dat toont onze potentie aan. Met deze plaats in de top drie maakt Eindhoven een ongekende sprong in de ranglijst, die nauwlettend gevolgd wordt door internationale investeerders. Nog nooit stond een Nederlandse stad zo hoog in deze lijst.


Brainport zal ook in de toekomst het verschil maken. De aantrekkingskracht van de ‘Brainport-zwerm’ beperkt zich zo niet alleen tot kenniswerkers, investeerders en bedrijven. De regio heeft ook een aantrekkingskracht op de dag van morgen. Samen zijn we in staat om producten en diensten te ontwikkelen die een passend antwoord bieden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Samen kunnen we producten maken waar de wereld verlangend naar uitkijkt. Zo halen we de dag van morgen dichterbij.

 

Samen maken we de toekomst.